Tuyến đèo Đà Lạt – Nha Trang đã lưu thông bình thường

Tuyến đèo Đà Lạt – Nha Trang đã lưu thông bình thường

BOT Bắc Bình Định thu phí trở lại từ 21 giờ hôm nay

BOT Bắc Bình Định thu phí trở lại từ 21 giờ hôm nay

Dừng thu phí BOT Bắc Bình Định vì chậm sửa chữa hư hỏng

Dừng thu phí BOT Bắc Bình Định vì chậm sửa chữa hư hỏng

Tạm dừng thu phí đường bộ tại Trạm BOT Bắc Bình Định từ ngày 29-10

Tạm dừng thu phí đường bộ tại Trạm BOT Bắc Bình Định từ ngày 29-10

BOT Bắc Bình Định bị dừng thu phí vì đường hỏng

BOT Bắc Bình Định bị dừng thu phí vì đường hỏng

Trạm BOT Bắc Bình Định phải dừng thu phí vì đường xuống cấp

Trạm BOT Bắc Bình Định phải dừng thu phí vì đường xuống cấp

Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 1

Kết luận việc tố cáo Giám đốc BQL dự án cao tốc 34.000 tỷ đồng

Cao tốc 34.500 tỷ phải vá khẩn: Vừa vá xong đã hỏng

BOT Bình Định có thể bị dừng thu giá