Mạnh tay dẹp loạn thi hoa hậu

Việc Cục Nghệ thuật biểu diễn muốn 'ra tay' dẹp loạn hoa hậu bằng những thay đổi trong dự thảo nghị định về...