Xứ dừa Bến Tre phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xứ dừa Bến Tre phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Bến Tre phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đem lại nguồn ngân sách lớn, giải...