Người Tiền Phong một thuở, một thời: Một phần của sử

Người Tiền Phong một thuở, một thời: Một phần của sử

Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Sắp tuyên án phúc thẩm Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ

Sắp tuyên án phúc thẩm Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ

Xét xử Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ: Đề nghị xử lý nhiều người liên quan

Xét xử Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ: Đề nghị xử lý nhiều người liên quan

Xét xử phúc thẩm: Út 'trọc' nói bị vu khống

Xét xử phúc thẩm: Út 'trọc' nói bị vu khống

Xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án Út 'trọc'

Xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án Út 'trọc'

Cựu Thượng tá Út 'trọc' liên tục nói bị truy tố là khắc nghiệt quá

Cựu Thượng tá Út 'trọc' liên tục nói bị truy tố là khắc nghiệt quá

Xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ không rút kháng cáo cho rằng bản thân bị oan

Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ không rút kháng cáo cho rằng bản thân bị oan

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ kháng cáo: 'Tôi bị thuộc cấp vu khống'

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ kháng cáo: 'Tôi bị thuộc cấp vu khống'

Lý do Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm

Lý do Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ kêu oan tại phiên tòa phúc thẩm

Xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án Đinh Ngọc Hệ

Xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án Đinh Ngọc Hệ

Xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ

Xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ

Đinh Ngọc Hệ kháng cáo hành vi sử dụng văn bằng và giấy tờ giả

Đinh Ngọc Hệ kháng cáo hành vi sử dụng văn bằng và giấy tờ giả

Xử Út 'trọc': 'Bị cáo chỉ là bù nhìn, quyền đều do anh Hệ'

Xử Út 'trọc': 'Bị cáo chỉ là bù nhìn, quyền đều do anh Hệ'

Mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm