Hải Phòng trưng dụng thêm 2 đơn vị để thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19

Hải Phòng trưng dụng thêm 2 đơn vị để thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19

Hải Phòng trưng dụng thêm 2 trường học làm khu cách ly

Hải Phòng trưng dụng thêm 2 trường học làm khu cách ly

Hải Phòng lên phương án trưng dụng thêm 2 trường học làm khu cách ly

Hải Phòng lên phương án trưng dụng thêm 2 trường học làm khu cách ly

Hải Phòng cách ly tập trung 733 người đi về từ vùng có dịch Covid-19

Hải Phòng cách ly tập trung 733 người đi về từ vùng có dịch Covid-19

86 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự Hải Phòng

86 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự Hải Phòng

Thực hiện tốt công tác cách ly người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Thực hiện tốt công tác cách ly người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Hải Phòng tiếp nhận thêm 122 công dân từ Hàn Quốc về cách ly