Afghanistan: Thêm 10 phiến quân Taliban ra đầu hàng

Afghanistan: Thêm 10 phiến quân Taliban ra đầu hàng

Quan chức lưu ý các tay súng đầu hàng cũng kêu gọi những phiến quân Taliban khác tham gia tiến trình hòa...