Kosovo-'cái dằm nhọn sắc' hành hạ cơ thể phương Tây

Kosovo-'cái dằm nhọn sắc' hành hạ cơ thể phương Tây

Khi cho NATO ném bom Nam Tư, Washington và đồng minh không thể nghĩ sẽ có lúc phải mệt mỏi với sản phẩm do...