Chia sẻ với người nghèo, sinh viên Đà Nẵng bán bánh mỳ 10k để nuôi quán cơm giá 2.000 đồng

Chia sẻ với người nghèo, sinh viên Đà Nẵng bán bánh mỳ 10k để nuôi quán cơm giá 2.000 đồng

Ấm lòng với hàng trăm suất cơm 2k dành cho người nghèo của sinh viên tình nguyện ở Đà Nẵng

Ấm lòng với hàng trăm suất cơm 2k dành cho người nghèo của sinh viên tình nguyện ở Đà Nẵng

Hội đá ốp lát Sài Gòn tặng quà hệ thống quán cơm xã hội Nụ Cười: Những bữa cơm 2.000 đồng làm ấm lòng dân nghèo Sài Gòn

Hội đá ốp lát Sài Gòn tặng quà hệ thống quán cơm xã hội Nụ Cười: Những bữa cơm 2.000 đồng làm ấm lòng dân nghèo Sài Gòn

Nhà báo Nam Đồng mang nụ cười đến với người nghèo

Nhà báo Nam Đồng mang nụ cười đến với người nghèo

Vedan xác lập kỷ lục Chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam

Vedan xác lập kỷ lục Chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam

20 đầu bếp cùng thực hiện 'chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam'

20 đầu bếp cùng thực hiện 'chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam'

Xác lập kỷ lục 'chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam'

Xác lập kỷ lục 'chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam'

Những bữa cơm cùng công nhân và người nghèo của các vị lãnh đạo

Những bữa cơm cùng công nhân và người nghèo của các vị lãnh đạo