Bài 2: Hai pháp khí quan trọng của Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara đang ở đâu?

Bài 2: Hai pháp khí quan trọng của Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara đang ở đâu?

UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, việc nhân dân thôn Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) lưu giữ hai...
Bài 1: Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara đang bị thiếu hai pháp khí quan trọng

Bài 1: Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara đang bị thiếu hai pháp khí quan trọng

Thành phố nào ít quận, huyện nhất Việt Nam?

Thành phố nào ít quận, huyện nhất Việt Nam?

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

An vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Đông Chấn

An vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Đông Chấn

Bảo tượng Bồ-tát trên cao nguyên Lâm Hà

Bảo tượng Bồ-tát trên cao nguyên Lâm Hà

Hải Phòng : An vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm tại chùa Quảng Luận

Hải Phòng : An vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm tại chùa Quảng Luận

Bạc Liêu : Khởi công xây dựng Trường TCPH tỉnh

Bạc Liêu : Khởi công xây dựng Trường TCPH tỉnh

Khánh Hòa : Chùa Kỳ Viên Khánh Phú rót đồng đúc đại hồng chung

Khánh Hòa : Chùa Kỳ Viên Khánh Phú rót đồng đúc đại hồng chung

Tịnh xá Ngọc Duyên hướng về Bồ-tát Quán Thế Âm

Tịnh xá Ngọc Duyên hướng về Bồ-tát Quán Thế Âm

Ở giữa niềm tin

Ở giữa niềm tin

Tu viện Khánh An (Đồng Nai) an vị tượng Bồ-tát cao 28m

Tu viện Khánh An (Đồng Nai) an vị tượng Bồ-tát cao 28m

Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Trong cõi mênh mông

Trong cõi mênh mông

Kỳ lạ tượng Bồ tát 1.300 tuổi hình nam giới ở Trà Vinh

Kỳ lạ tượng Bồ tát 1.300 tuổi hình nam giới ở Trà Vinh

HT.Thích Hải Ấn nói về niềm tin Quán Thế Âm

HT.Thích Hải Ấn nói về niềm tin Quán Thế Âm

Báo Giác Ngộ với chuyên đề 'Hạnh nguyện Quán Thế Âm'

Báo Giác Ngộ với chuyên đề 'Hạnh nguyện Quán Thế Âm'

Cúng dường 270 tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Cúng dường 270 tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Thành phố nào ít quận, huyện nhất Việt Nam?

Thành phố nào ít quận, huyện nhất Việt Nam?

Bồ-tát Quán Âm đứng bên tay nào của Phật A Di Đà?

Bồ-tát Quán Âm đứng bên tay nào của Phật A Di Đà?

Chùa Đức Hậu rót đồng đúc tôn tượng Bồ-tát

Chùa Đức Hậu rót đồng đúc tôn tượng Bồ-tát

Bồ-tát cứu giúp hay tự chuyển nghiệp?

Bồ-tát cứu giúp hay tự chuyển nghiệp?

Quán Âm hay Quan Âm

Quán Âm hay Quan Âm

Phật giáo Huế dừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm

Phật giáo Huế dừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm

Chùa Vân Quan đúc đại hồng chung, an vị tôn tượng Bồ-tát

Chùa Vân Quan đúc đại hồng chung, an vị tôn tượng Bồ-tát

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm trong lòng người dân Việt

Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm trong lòng người dân Việt

Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm trong lòng người dân Việt

Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm trong lòng người dân Việt

Khảo sát Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Khảo sát Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Chùa Quán Thế Âm tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Chùa Quán Thế Âm tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Phật đáng giá bao nhiêu?

Phật đáng giá bao nhiêu?

Trà Vinh : Khởi công tôn tạo Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Trà Vinh : Khởi công tôn tạo Thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 19-2 Ngũ Hành Sơn-2020

Tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 19-2 Ngũ Hành Sơn-2020

Đà Nẵng: Dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn

ĐÀ NẴNG: TẠM NGỪNG TỔ CHỨC LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM

ĐÀ NẴNG: TẠM NGỪNG TỔ CHỨC LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM

Đà Nẵng: Tạm ngừng Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Tạm ngừng Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng tạm dừng lễ hội Quán Thế Âm

Đà Nẵng tạm dừng lễ hội Quán Thế Âm

Tạm ngừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm do dịch bệnh Covid-19

Tạm ngừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm do dịch bệnh Covid-19

Bình Định: Vãn cảnh ngôi chùa nổi tiếng đất Quy Nhơn

Bình Định: Vãn cảnh ngôi chùa nổi tiếng đất Quy Nhơn

Thăm cổ tự 300 năm tuổi ở Hà Nam

Thăm cổ tự 300 năm tuổi ở Hà Nam

Không gian cổ tự Huế nơi làng quê Bắc Bộ

Không gian cổ tự Huế nơi làng quê Bắc Bộ