Bộ VHTTDL thống nhất lập báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá

Bộ VHTTDL thống nhất lập báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá

Dân lập chốt canh giữ 3 cây sưa trăm tuổi ở đình làng

Dân lập chốt canh giữ 3 cây sưa trăm tuổi ở đình làng

3 cây sưa trăm tuổi ở ngoại thành Hà Nội

3 cây sưa trăm tuổi ở ngoại thành Hà Nội

Ba cây sưa trăm tuổi trị giá hàng chục tỷ đồng, dân thay nhau trông giữ ngày đêm ở Hà Nội

Ba cây sưa trăm tuổi trị giá hàng chục tỷ đồng, dân thay nhau trông giữ ngày đêm ở Hà Nội

Cận cảnh 3 cây sưa trăm tuổi tại đình Quán Giá, Hà Nội

Cận cảnh 3 cây sưa trăm tuổi tại đình Quán Giá, Hà Nội

Hàng nghìn đêm thức trắng để trông 3 cây sưa hàng chục tỷ đồng

Hàng nghìn đêm thức trắng để trông 3 cây sưa hàng chục tỷ đồng

3 cây sưa cổ hàng trăm năm tuổi ở đình Quán Giá

3 cây sưa cổ hàng trăm năm tuổi ở đình Quán Giá

Cận cảnh 3 cây sưa trăm tuổi quý hiếm ở ngôi đình cổ ngoại thành Hà Nội

Cận cảnh 3 cây sưa trăm tuổi quý hiếm ở ngôi đình cổ ngoại thành Hà Nội

Công an xã lập chốt ngày đêm bảo vệ 3 'cụ sưa' quý hơn 100 tuổi từng được thương lái trả giá 60 tỷ/cây ở Hà Nội

Công an xã lập chốt ngày đêm bảo vệ 3 'cụ sưa' quý hơn 100 tuổi từng được thương lái trả giá 60 tỷ/cây ở Hà Nội

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi 'sưa tặc' suốt 11 năm qua

Nghe người dân đình Quán Giá kể chuyện đuổi 'sưa tặc' suốt 11 năm qua

Công an xã lập chốt bảo vệ 3 cây sưa trăm tuổi ở Hà Nội

Công an xã lập chốt bảo vệ 3 cây sưa trăm tuổi ở Hà Nội

Ly kỳ trộm rải đinh, khóa cổng nhà dân trước khi cưa sưa quý

Ly kỳ trộm rải đinh, khóa cổng nhà dân trước khi cưa sưa quý

Chiêm ngưỡng cây sưa được ví như vàng ròng ở Thủ đô Hà Nội

Chiêm ngưỡng cây sưa được ví như vàng ròng ở Thủ đô Hà Nội