Bé gái bán vé số dạo ở Bình Dương bị hiếp dâm

Bé gái bán vé số dạo ở Bình Dương bị hiếp dâm

'Yêu râu xanh' khống chế, cưỡng hiếp bé gái bán vé số 12 tuổi

'Yêu râu xanh' khống chế, cưỡng hiếp bé gái bán vé số 12 tuổi

Bắt 2 'yêu râu xanh' xâm hại trẻ em ở Bình Dương

Bắt 2 'yêu râu xanh' xâm hại trẻ em ở Bình Dương

'Yêu râu xanh' 69 tuổi kéo bé gái bán vé số dạo vào nhà tắm cưỡng hiếp

'Yêu râu xanh' 69 tuổi kéo bé gái bán vé số dạo vào nhà tắm cưỡng hiếp

Bình Dương: Bắt 2 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái

Bình Dương: Bắt 2 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái

Ông lão 69 tuổi khống chế bé gái bán vé số để hiếp dâm

Ông lão 69 tuổi khống chế bé gái bán vé số để hiếp dâm

Khống chế, hiếp dâm bé gái bán vé số

Khống chế, hiếp dâm bé gái bán vé số

Bình Dương: Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Bình Dương: Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Bắt 'yêu râu xanh' định hại đời bé gái bán vé số

Bắt 'yêu râu xanh' định hại đời bé gái bán vé số

Bình Dương: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em

Bình Dương: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái vé số trong nhà tắm

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái vé số trong nhà tắm