Bắt đối tượng truy nã trong đường dây mua bán 2.000 bánh heroin

Bắt đối tượng truy nã trong đường dây mua bán 2.000 bánh heroin

Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán gần 2.000 bánh heroin

Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán gần 2.000 bánh heroin

Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán gần 2.000 bánh heroin

Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán gần 2.000 bánh heroin

Lạng Sơn: 11 kẻ buôn 'cái chết trắng' nhận án tử

Lạng Sơn: 11 kẻ buôn 'cái chết trắng' nhận án tử

11 án tử, 1 án chung thân cho đường dây vận chuyển hàng nghìn bánh heroin ở Lạng Sơn

11 án tử, 1 án chung thân cho đường dây vận chuyển hàng nghìn bánh heroin ở Lạng Sơn

Lạng Sơn: 11 án tử hình và 1 án chung thân cho các bị cáo phạm tội về ma túy

Lạng Sơn: 11 án tử hình và 1 án chung thân cho các bị cáo phạm tội về ma túy

11 án tử trong đường dây buôn bán 1.700 bánh ma túy

Tử hình 11 bị cáo trong đường dây mua bán hơn 1.700 bánh ma túy

Tử hình 11 bị cáo trong đường dây buôn bán 1.700 bánh ma túy