Cải chính thông tin con Phó Giám đốc Sở Hòa Bình được sửa điểm thi

Cải chính thông tin con Phó Giám đốc Sở Hòa Bình được sửa điểm thi

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình khẳng định không liên quan đến thí sinh gian lận điểm thi

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình khẳng định không liên quan đến thí sinh gian lận điểm thi

Phó GĐ Sở KH-ĐT Hòa Bình: Thí sinh được nâng điểm không phải người nhà!

Phó GĐ Sở KH-ĐT Hòa Bình: Thí sinh được nâng điểm không phải người nhà!

Vụ sửa điểm con quan: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hòa Bình yêu cầu xin lỗi

Vụ sửa điểm con quan: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hòa Bình yêu cầu xin lỗi

Sự thật về con Phó GĐ Sở KH&ĐT Hòa Bình được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018

Sự thật về con Phó GĐ Sở KH&ĐT Hòa Bình được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018

Danh sách thí sinh nâng điểm ở Hòa Bình: Là con cháu cán bộ nào?

Danh sách thí sinh nâng điểm ở Hòa Bình: Là con cháu cán bộ nào?

Danh tính 9 thí sinh Hòa Bình được 'phù phép' nâng điểm bị Học viện An ninh trả về

Danh tính 9 thí sinh Hòa Bình được 'phù phép' nâng điểm bị Học viện An ninh trả về

Danh tính 9 thí sinh Hòa Bình được 'phù phép' nâng điểm bị Học viện An ninh

Danh tính 9 thí sinh Hòa Bình được 'phù phép' nâng điểm bị Học viện An ninh trả về

Danh tính 9 thí sinh Hòa Bình được 'phù phép' nâng điểm bị Học viện An ninh trả về