Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng...
Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh

Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh

Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh, thành

Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh, thành

Ông Mai Ngọc Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Mai Ngọc Thuận được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu bầu tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu bầu tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021: Thông qua 15 Nghị quyết

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021: Thông qua 15 Nghị quyết

Ông Mai Ngọc Thuận giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Mai Ngọc Thuận giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu