Nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Dần xóa bỏ cơ chế 'cơ quan chủ quản' trong giáo dục đại học

Dần xóa bỏ cơ chế 'cơ quan chủ quản' trong giáo dục đại học

Khai trương Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát quân sự Trung ương

Khai trương Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát quân sự Trung ương

Danh sách 30 trường đại học được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất trên thế giới

Danh sách 30 trường đại học được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất trên thế giới

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Thi đua để củng cố thế trận quốc phòng

Thi đua để củng cố thế trận quốc phòng

Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào việc mới, việc khó

Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào việc mới, việc khó

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã

Giáo dục đại học Việt Nam thứ hạng thấp, sinh viên thiếu kỹ năng

Giáo dục đại học Việt Nam thứ hạng thấp, sinh viên thiếu kỹ năng

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam xếp vào nhóm 89/196 của thế giới

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam xếp vào nhóm 89/196 của thế giới

4 định hướng, giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học Việt Nam

4 định hướng, giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học Việt Nam

Những điều kiện mới đã được phát huy vào công tác quân sự, quốc phòng

Tham gia xếp hạng đại học: Điều kiện tất yếu để khẳng định chất lượng đào tạo

Tham gia xếp hạng đại học: Điều kiện tất yếu để khẳng định chất lượng đào tạo

Qua đường bị xe biển đỏ tông, 2 nữ sinh nguy kịch

Qua đường bị xe biển đỏ tông, 2 nữ sinh nguy kịch

New Zealand: ĐH tụt hạng do cắt giảm nhân sự

New Zealand: ĐH tụt hạng do cắt giảm nhân sự

Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ cách điều chỉnh nguyện vọng tăng cơ hội đỗ đại học

Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ cách điều chỉnh nguyện vọng tăng cơ hội đỗ đại học

Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Để Luật Quốc phòng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Để Luật Quốc phòng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Các thành phố tốt nhất cho sinh viên nước ngoài

Các thành phố tốt nhất cho sinh viên nước ngoài