Học viên Biên phòng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Học viên Biên phòng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 2 và 3

Học viện Biên phòng đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

Học viện Biên phòng đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng năm học 2018-2019

Làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Học viên Học viện Biên phòng báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Học viên Học viện Biên phòng báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Học viện Biên phòng: Học viên các khóa ra trường năm 2018 ký sổ vàng truyền thống

Học viện Biên phòng: Học viên các khóa ra trường năm 2018 ký sổ vàng truyền thống

Khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Phúc tra ngoại ngữ đối với học viên quân sự đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Biên phòng

Phúc tra ngoại ngữ đối với học viên quân sự đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Biên phòng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến dự bế mạc lớp tập huấn hè năm 2018 của Học viện Biên phòng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến dự bế mạc lớp tập huấn hè năm 2018 của Học viện Biên phòng

Thiết thực chăm lo hậu phương quân đội

Thiết thực chăm lo hậu phương quân đội

Huấn luyện tại chức và tập huấn hè cho cán bộ, giảng viên Học viện Biên phòng

Huấn luyện tại chức và tập huấn hè cho cán bộ, giảng viên Học viện Biên phòng

Phúc tra ngoại ngữ đối với học viên Học viện Biên phòng

Phúc tra ngoại ngữ đối với học viên Học viện Biên phòng

Học viện Biên phòng hiến gần 600 đơn vị máu

Học viện Biên phòng hiến gần 600 đơn vị máu

Phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo' của Học viện Biên phòng đạt nhiều thành tích xuất sắc

Phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo' của Học viện Biên phòng đạt nhiều thành tích xuất sắc