Nhiều ý tưởng độc đáo tại cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019

Nhiều ý tưởng độc đáo tại cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019

Cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019 với chủ đề 'Thông minh để cuộc sống tốt hơn' đã chính thức khép lại với...
Vườn ươm khởi nghiệp: Nơi hội tụ và kết nối các doanh nghiệp sáng tạo

Vườn ươm khởi nghiệp: Nơi hội tụ và kết nối các doanh nghiệp sáng tạo

Tổ chức cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019

Tổ chức cuộc thi AIoT & Smart Cities 2019

Nhiều 'vườn ươm' cho khởi nghiệp thông minh

Nhiều 'vườn ươm' cho khởi nghiệp thông minh

AIoT & Smart Cities 2019: Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

AIoT & Smart Cities 2019: Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cơ hội khởi nghiệp từ AI và IoT

Cơ hội khởi nghiệp từ AI và IoT

Sân chơi riêng dành cho cộng đồng khởi nghiệp AI và IoT

Khởi nghiệp thông minh dựa trên nền tảng công nghệ