4 người ở Hà Tĩnh đi trên chuyến bay QR 968 âm tính với Covid-19

4 người ở Hà Tĩnh đi trên chuyến bay QR 968 âm tính với Covid-19

TP.HCM truy tìm hành khách trên hai chuyến bay có bệnh nhân 34 và 53

TP.HCM truy tìm hành khách trên hai chuyến bay có bệnh nhân 34 và 53

TP.HCM xác minh 76 hành khách trên chuyến bay QR 974 có người nhiễm Covid-19

TP.HCM xác minh 76 hành khách trên chuyến bay QR 974 có người nhiễm Covid-19

TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, tìm kiếm hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 thứ 34

TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, tìm kiếm hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 thứ 34

76 hành khách trên chuyến bay QR 974 cần đến cơ quan y tế để kiểm tra, khai báo

76 hành khách trên chuyến bay QR 974 cần đến cơ quan y tế để kiểm tra, khai báo

3 người nghi nhiễm Covid-19 tại Lâm Đồng đều có kết quả xét nghiệm âm tính

3 người nghi nhiễm Covid-19 tại Lâm Đồng đều có kết quả xét nghiệm âm tính

Hai khách Pháp cùng bay với bệnh nhân thứ 34 có kết quả âm tính

Hai khách Pháp cùng bay với bệnh nhân thứ 34 âm tính với virus SARS-CoV-2

Gia Lai cách ly 20 nhân viên khách sạn nơi có trường hợp F1 lưu trú

Người bay cùng chuyến với bệnh nhân 34 mắc Covid-19 có kết quả âm tính

Cách ly hai công dân Pháp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34

Bình Dương cách ly 1 người bay cùng chuyến với bệnh nhân thứ 34