Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Cao Phong

Ngày 29/5, UBND huyện Cao Phong tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Trung đoàn 720: Hành trình 25 năm xóa đói giảm nghèo cho bà con Tây Nguyên

Tròn một phần tư thế kỷ, dấu chân, mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Trung đoàn 720, cùng với sự đoàn kết của người lao động và đồng bào các dân tộc trong vùng dự án đã xây dựng lên điểm sáng nam Tây Nguyên, góp phần viết tiếp thêm truyền thống vẻ vang của Binh đoàn 16, tô thắm trang sử truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thiết thực học tập và làm theo gương Bác Hồ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Bộ đội Cụ Hồ trên dải đất biên cương

Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 đã để lại những dấu ấn vô cùng quan trọng. Hình ảnh về người lính vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vừa làm tốt chức năng phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, bảo đảm đời sống, thu nhập cho hàng ngàn người dân trên địa bàn đã góp phần tô thắm hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trên dải đất biên cương Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân luôn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng ở Hà Tĩnh, góp phần xây dựng lực lượng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đơn vị, địa phương tổ chức đại hội Thi đua Quyết thắng

Ngày 28/5, Trung đoàn BB888 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024.

Lực lượng vũ trang thị xã Quảng Trị: Thi đua quyết thắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Trong những năm qua, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Quảng Trị đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự (QS), quốc phòng (QP), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tăng cường xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ ở các địa phương

Các địa phương ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp, ngành và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quyết tâm đưa xã Linh Trường đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, xã Linh Trường (huyện Gio Linh) đạt 11/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Linh Trường đã duy trì bền vững các tiêu chí đạt được, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các tiêu chí còn lại chưa đạt, để hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2024, được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Huyện Gio Linh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ở huyện Gio Linh triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt, xây quê hương Gio Linh ngày càng phát triển.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Cẩm Thủy

Cẩm Thủy có 16 xã và 1 thị trấn; dân số khoảng 120 nghìn người, có 3 dân tộc chính sinh sống lâu đời là Kinh, Dao, Mường (trong đó dân tộc Mường chiếm 52,58%) và một số dân tộc thiểu số (DTTS) khác. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) miền núi nói chung, huyện Cẩm Thủy nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố.

Hiệu quả phong trào thi đua 'Đoàn kết sáng tạo' ở thị xã Quảng Trị

Nhằm phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành sáng kiến, ý tưởng mới trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả phát triển KT-XH trong xu hướng hội nhập quốc tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã triển khai phong trào thi đua 'Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế' (gọi tắt là Đoàn kết sáng tạo) đến các tổ chức thành viên và ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở. Qua 5 năm triển khai thực hiện, trên địa bàn thị xã đã có nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của địa phương.

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong lần thứ XI

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21/2019 của Chính phủ

Ngày 24/5, UBND TX Đông Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).

Huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Sáng 24/5, huyện Lý Nhân tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại biểu Anh hùng LLVT nhân dân; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn; các điển hình tiên tiến cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT địa phương.

Hàng Việt ngày càng gắn bó với người dân

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để người tiêu dùng biết, nhận thức đúng chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam... đang được Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai mạnh mẽ tại các khu dân cư.

Nghi Xuân gắn phong trào thi đua quyết thắng với học và làm theo Bác

Giai đoạn 2024 – 2029, LLVT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, góp phần giữ vững ổn định tình hình, tạo điều kiện cho địa phương phát triển KT-XH, củng cố QP-AN...

Hội đàm giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet

Hôm nay 23/5, trong khuôn khổ chương trình hội đàm giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị (Việt Nam) với Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet (Lào), đoàn công tác của Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet do Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Savannakhet Bua Sỏn Mả Há Vông làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng tiếp đoàn.

UBND tỉnh – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tọa đàm trao đổi về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Chiều 22/5, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh Hà Nam và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức tọa đàm trao đổi về nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương (QP-QSĐP).

75 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Sau 12 ngày tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3, có 100% học viên ở Hà Tĩnh đạt yêu cầu, tỷ lệ giỏi chiếm 53%.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quảng Trị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong Đảng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất', thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Triệu Phong luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT). Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy LLVT phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác QP-AN, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh có vai trò quan trọng. Đây là hoạt động không thể thiếu ở các trường phổ thông nhằm giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết để định hướng chọn ngành, nghề phù hợp.

Thanh Hóa làm theo lời Bác

Khắc ghi lời dạy của Người, ở các địa phương, đơn vị và mỗi người con quê hương Thanh Hóa luôn nỗ lực thi đua trong lao động, sản xuất, trong lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng quê hương tỉnh Thanh ngày một giàu đẹp, phát triển, trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác hằng mong muốn. Xoay quanh chủ đề này, phóng viên Báo Thanh Hóa có dịp trò chuyện cùng các đồng chí: Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Yên Định; bà Hoàng Thị An, thôn Thạc Quả, xã Yên Trường (Yên Định).

Thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội 'Thi đua Quyết thắng' giai đoạn 2019 – 2024

UBND thành phố Bắc Kạn vừa tổ chức Đại hội 'Thi đua Quyết thắng' lực lượng vũ trang giai đoạn 2019 – 2024.

Binh đoàn 12 vững vàng trên mặt trận phát triển kinh tế

Với tinh thần 'Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai', 'Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến', 'Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm', bộ đội Trường Sơn đã lập nên những kỳ tích anh hùng, làm nên một Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ. Trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ (CBCS), người lao động của Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức lao động, sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mặt trận phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, xây dựng đất nước.

Học viện Quốc phòng và tỉnh Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm công tác QP-QS địa phương

Trao đổi với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh một số nét về tình hình phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Huyện Vũ Quang kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nhà thơ Cù Huy Cận

Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Nhà thơ Cù Huy Cận là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) tri ân những cống hiến của ông đối với quê hương, đất nước.

Tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 dưới sự chủ trì của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 1.700 điểm cầu trong cả nước với 64.000 đại biểu tham dự.

Động lực thúc đẩy CBCS LLVT huyện Lý Nhân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua', 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua của địa phương, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lý Nhân được triển khai đồng bộ và giành kết quả toàn diện. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, góp phần tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT huyện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Một trong những điểm nổi bật của phong trào TĐQT trong LLVT huyện Lý Nhân đó là đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về 'Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...', Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chăm lo xây dựng LLVT huyện vững mạnh, coi đây là chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong thực hiện phong trào TĐQT. Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của LLVT, lấy 'lực lượng 47' làm nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, tạo môi trường thuận lợi để các tập thể, cá nhân rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng - phẩm chất cao quý 'Bộ đội Cụ Hồ' trong thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tân Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày, 14 và 15/5, MTTQ huyện Tân Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Quận Hai Bà Trưng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong học, làm theo Bác

Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 26 tập thể, 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tạo sức mạnh nội sinh đưa huyện Phú Hòa phát triển

Ngày 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa để nghe và cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024

Sáng nay 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3, 4/2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc

Trong thời gian qua, chức sắc, chức việc (CS-CV) thuộc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần vào công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời cảnh giác trước sự lôi kéo của thế lực thù địch.

Huyện Tân Lạc: Khởi đầu tích cực, tạo đột phá cho năm 'nước rút'

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp phù hợp, nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH quý I của Tân Lạc đạt kết quả đáng ghi nhận, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu năm 2024.

Đại hội điểm đại hội thi đua quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh

Phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) góp phần khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh phát động trong thời gian qua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thành lập

Chiều nay 9/5, Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên thường trú tại Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 12/5 (2014- 2024). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự.