Gắn sản xuất, kinh doanh với củng cố quốc phòng, an ninh trên vùng biên giới

Gắn sản xuất, kinh doanh với củng cố quốc phòng, an ninh trên vùng biên giới

Gắn bó với nhân dân, xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc

Gắn bó với nhân dân, xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc

Phú Thọ: Khai mạc hội thao giáo dục quốc phòng an ninh

Phú Thọ: Khai mạc hội thao giáo dục quốc phòng an ninh

Phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và làm việc với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và làm việc với một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong phát triển KT-XH

Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ trước yêu cầu mới

Đóng góp ý kiến, đảm bảo hiệu quả sau khi ban hành các nghị quyết HĐND tỉnh

Đóng góp ý kiến, đảm bảo hiệu quả sau khi ban hành các nghị quyết HĐND tỉnh