150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Nghệ An: Huyện Con Cuông đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh

Nghệ An: Huyện Con Cuông đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh

Quy định BĐBP chủ trì để huy động các lực lượng tham gia duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu một cách hiệu quả

Quy định BĐBP chủ trì để huy động các lực lượng tham gia duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu một cách hiệu quả

THIẾU TƯỚNG ĐỖ QUANG THÀNH GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QP&AN CỦA QUỐC HỘI

THIẾU TƯỚNG ĐỖ QUANG THÀNH GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QP&AN CỦA QUỐC HỘI

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Thường trực Ủy ban QP&AN làm việc về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh Bài 2: Thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Kiểm tra việc thực hiện GDQP&AN tại tỉnh Tây Ninh

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 100 chức sắc tôn giáo trên địa bàn Quân khu 3

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ UBND TP.CẦN THƠ

KẾ HOẠCH VỀ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ CẦN SÁT THỰC TIỄN HƠN