Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Chiều 23-3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã tổ chức ký kết phối hợp tuyên...
Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang

Nòng cốt trong mọi tình huống ở cơ sở

Nòng cốt trong mọi tình huống ở cơ sở

Quân khu 1 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Quân khu 1 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

100% cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng ủy quân sự cấp huyện hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

100% cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và đảng ủy quân sự cấp huyện hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra 4 mặt công tác năm 2020

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra 4 mặt công tác năm 2020

Bám sát nhiệm vụ, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng

Bám sát nhiệm vụ, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Các đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Các đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ động, sáng tạo trong tham mưu công tác quân sự, quốc phòng

Chủ động, sáng tạo trong tham mưu công tác quân sự, quốc phòng

LLVT TP Hạ Long tập huấn cán bộ DQTV

LLVT TP Hạ Long tập huấn cán bộ DQTV

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương, quân sự quốc phòng năm 2020

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương, quân sự quốc phòng năm 2020

Tỉnh Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác giáo dục QP-AN năm 2020

Tỉnh Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác giáo dục QP-AN năm 2020

Động lực khơi dậy sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Động lực khơi dậy sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng