Cứu nạn ngư dân bị đứt lìa chân

Cứu nạn ngư dân bị đứt lìa chân

Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Tích cực xử lý kịp thời nhiều sự cố trên biển

Tích cực xử lý kịp thời nhiều sự cố trên biển

Xuyên đêm cứu thuyền viên bị đứt lìa bàn chân phải

Xuyên đêm cứu thuyền viên bị đứt lìa bàn chân phải

Trung tâm cứu nạn vượt sóng cứu ngư dân bị nạn ngay trong đêm

Trung tâm cứu nạn vượt sóng cứu ngư dân bị nạn ngay trong đêm

Điều tàu SAR 412 ra vùng biển Hoàng Sa cứu ngư dân gặp nạn

Điều tàu SAR 412 ra vùng biển Hoàng Sa cứu ngư dân gặp nạn

Cứu ngư dân bị đứt lìa bàn chân phải

Cứu ngư dân bị đứt lìa bàn chân phải

Cứu ngư dân bị tai nạn lao động, đứt lìa bàn chân khi đang hành nghề trên biển

Cứu ngư dân bị tai nạn lao động, đứt lìa bàn chân khi đang hành nghề trên biển

Cứu ngư dân đứt lìa chân ở Hoàng Sa

Cứu ngư dân đứt lìa chân ở Hoàng Sa

Cấp cứu ngư dân đứt bàn chân trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Cấp cứu ngư dân đứt bàn chân trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Cứu nạn kịp thời ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Cứu nạn kịp thời ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Tàu SAR 412 vượt sóng dữ cứu ngư dân đứt bàn chân ở Hoàng Sa

Tàu SAR 412 vượt sóng dữ cứu ngư dân đứt bàn chân ở Hoàng Sa

Cứu kịp thời ngư dân đứt lìa bàn chân ngoài khơi xa

Cứu kịp thời ngư dân đứt lìa bàn chân ngoài khơi xa

Tàu SAR 412 cứu nạn ngư dân bị tời cuốn đứt bàn chân

Tàu SAR 412 cứu nạn ngư dân bị tời cuốn đứt bàn chân

Cứu ngư dân đứt lìa bàn chân khi hành nghề trên biển

Cứu ngư dân đứt lìa bàn chân khi hành nghề trên biển

Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Trong đêm cứu ngư dân bị đứt lìa bàn chân

Trong đêm cứu ngư dân bị đứt lìa bàn chân

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Cứu ngư dân bị bất tỉnh do đứt lìa chân phải

Cứu ngư dân bị bất tỉnh do đứt lìa chân phải

Đà Nẵng: Cứu ngư dân đứt lìa bàn chân phải trên biển Hoàng Sa trước bão số 6

Đà Nẵng: Cứu ngư dân đứt lìa bàn chân phải trên biển Hoàng Sa trước bão số 6