Bài 2: Tránh trú an toàn, sẵn sàng phương tiện

Bài 2: Tránh trú an toàn, sẵn sàng phương tiện

Các âu tàu, làng chài, Trung tâm Dịch vụ hậu cần, kỹ thuật ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đủ khả...
Cứu tinh của ngư dân trên biển

Cứu tinh của ngư dân trên biển

Tàu KN 410 đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

Tàu KN 410 đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển đã trở về đất liền an toàn

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển đã trở về đất liền an toàn

Cứu thành công 46 ngư dân bị nạn trên biển

Cứu thành công 46 ngư dân bị nạn trên biển

Tàu Kiểm ngư 410 cứu 46 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại Trường Sa

Tàu Kiểm ngư 410 cứu 46 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại Trường Sa

Cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu và bàn giao 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền

Hải đoàn 129 cứu và bàn giao 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền

Chủ động ứng phó mưa, lũ bất thường

Chủ động ứng phó mưa, lũ bất thường

Hỗ trợ 46 ngư dân gặp nạn trên biển