Tàu KN 410 đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

Tàu KN 410 đưa 46 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển đã trở về đất liền an toàn

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển đã trở về đất liền an toàn

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn đang được đưa vào đất liền

46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn đang được đưa vào đất liền

Cứu thành công 46 ngư dân bị nạn trên biển

Cứu thành công 46 ngư dân bị nạn trên biển

Tàu Kiểm ngư 410 cứu 46 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại Trường Sa

Tàu Kiểm ngư 410 cứu 46 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại Trường Sa

Cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Hải đoàn 129 cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Chủ động ứng phó mưa, lũ bất thường

Chủ động ứng phó mưa, lũ bất thường

Quân y đảo Sinh Tồn cứu sống ngư dân bị viêm ruột thừa cấp

Quân y đảo Sinh Tồn cứu sống ngư dân bị viêm ruột thừa cấp

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân gặp nạn trên biển

Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân gặp nạn trên biển

Hỗ trợ 46 ngư dân gặp nạn trên biển