Vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý triệt để

Nhiều vi phạm pháp luật về đê điều diễn ra trong thời gian dài tại các địa phương chưa được xử lý triệt để....
Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển Cửa Đại

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển Cửa Đại

Công an vào cuộc xác minh, điều tra ngư dân mất tích ở Cửa Đại

Công an vào cuộc xác minh, điều tra ngư dân mất tích ở Cửa Đại

Một ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

Một ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

Huy động 30 tàu tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Cù Lao Chàm

Huy động 30 tàu tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Cù Lao Chàm