Vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý triệt để

Tìm được thi thể ngư dân mất tích trên biển

Tìm được thi thể ngư dân mất tích trên biển

Thi thể ngư dân mất tích dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thi thể ngư dân mất tích dạt vào bờ biển Quảng Nam

Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích gần đảo Cù Lao Chàm

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển Cửa Đại

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển Cửa Đại

Công an vào cuộc xác minh, điều tra ngư dân mất tích ở Cửa Đại

Công an vào cuộc xác minh, điều tra ngư dân mất tích ở Cửa Đại

Quảng Nam: Tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Quảng Nam: Tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Quảng Nam: Một ngư dân mất tích trên biển

Quảng Nam: Một ngư dân mất tích trên biển

Công an vào cuộc xác minh, điều tra ngư dân mất tích ở Cửa Đại

Công an vào cuộc xác minh, điều tra ngư dân mất tích ở Cửa Đại

Một ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển

Một ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển