Thêm 3 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

Thêm 3 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

Các ca mắc mới hôm nay đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân Covid-19 trong nước đến...
TP.HCM có ca COVID-19 trong cộng đồng

TP.HCM có ca COVID-19 trong cộng đồng

Thêm 3 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1.346 ca bệnh

Thêm 3 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1.346 ca bệnh

Sau 88 ngày 'bình yên', Việt Nam ghi nhận ca Covid-19 ngoài cộng đồng đầu tiên

Sau 88 ngày 'bình yên', Việt Nam ghi nhận ca Covid-19 ngoài cộng đồng đầu tiên

Chiều 30/11, ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19

Chiều 30/11, ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19

Thêm 3 người mắc COVID-19

Thêm 3 người mắc COVID-19

Việt Nam ghi nhận ba ca nhiễm Covid-19 mới

Thêm 3 ca Covid-19 về từ nước ngoài về Việt Nam

Thêm 3 ca Covid-19 về từ nước ngoài về Việt Nam

Thêm 3 ca COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Đà Nẵng và Thanh Hóa

Thêm 3 ca COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Đà Nẵng và Thanh Hóa

Việt Nam có thêm 3 người nhập cảnh mắc Covid-19

Việt Nam có thêm 3 người nhập cảnh mắc Covid-19

Chiều 30/11, thêm 3 người trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản mắc COVID-19

Chiều 30/11, thêm 3 người trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản mắc COVID-19

Ngày 30/11, Việt Nam thêm 3 trường hợp mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Ngày 30/11, Việt Nam thêm 3 trường hợp mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19