Sở TN&MT Hà Nội không 'bắt' được thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông

Sở TN&MT Hà Nội không 'bắt' được thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông

Người dân trong bán kính 500m cần đi khám sức khỏe

Người dân trong bán kính 500m cần đi khám sức khỏe

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bảo đảm an toàn cho người dân sau vụ cháy công ty Rạng Đông

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bảo đảm an toàn cho người dân sau vụ cháy công ty Rạng Đông

Kết quả kiểm tra môi trường công ty Rạng Đông sau vụ cháy: Các chỉ số trong ngưỡng an toàn

Kết quả kiểm tra môi trường công ty Rạng Đông sau vụ cháy: Các chỉ số trong ngưỡng an toàn

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Các chỉ số trong ngưỡng an toàn

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Các chỉ số trong ngưỡng an toàn

Vụ cháy Nhà máy Rạng Đông: Kết quả quan trắc thủy ngân trong không khí ngày 6-7/9 dưới ngưỡng

Vụ cháy Nhà máy Rạng Đông: Kết quả quan trắc thủy ngân trong không khí ngày 6-7/9 dưới ngưỡng

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Hà Nội lại khẳng định môi trường ở ngưỡng an toàn

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Hà Nội lại khẳng định môi trường ở ngưỡng an toàn

Vụ cháy Rạng Đông: Nhiều người đến BV tuyến trên xét thủy ngân

Vụ cháy Rạng Đông: Nhiều người đến BV tuyến trên xét thủy ngân