Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quảng Ninh hiện có trên 19.600 doanh nghiệp, với hơn 430.000 lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp có quy mô...
Củng cố niềm tin của nhân dân

Củng cố niềm tin của nhân dân

Lắng nghe và kịp thời giải quyết vướng mắc của bộ đội

Lắng nghe và kịp thời giải quyết vướng mắc của bộ đội

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tiếp tục nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ

Tiếp tục nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh

Khắc phục những tồn tại được nêu qua giám sát

Khắc phục những tồn tại được nêu qua giám sát