Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Tạo môi trường tốt để bộ đội phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tạo môi trường tốt để bộ đội phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tăng cường đối thoại doanh nghiệp, tổ chức tốt hội nghị người lao động

Tăng cường đối thoại doanh nghiệp, tổ chức tốt hội nghị người lao động

Đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức đối thoại dân chủ

Đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức đối thoại dân chủ

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo Bác

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo Bác

Sớm hoàn chỉnh các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của Quân ủy Trung ương

Sớm hoàn chỉnh các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của Quân ủy Trung ương

Sức mạnh tập thể được phát huy, dân chủ được mở rộng

Sức mạnh tập thể được phát huy, dân chủ được mở rộng

Xây dựng đầy đủ quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc trên các mặt hoạt động

Xây dựng đầy đủ quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc trên các mặt hoạt động