Đoan Hùng, Phú Thọ: Có 'lợi ích nhóm' trong đầu tư công?

Đoan Hùng, Phú Thọ: Có 'lợi ích nhóm' trong đầu tư công?

Thấy gì qua hoạt động chi thường xuyên tại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi thức năng TƯ ở Thanh Hóa?

Thấy gì qua hoạt động chi thường xuyên tại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi thức năng TƯ ở Thanh Hóa?

Sở Tài chính Tuyên Quang: Dấu hỏi trong việc sử dụng vốn đầu tư

Sở Tài chính Tuyên Quang: Dấu hỏi trong việc sử dụng vốn đầu tư

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Ai phải chịu trách nhiệm về quản lý vốn đầu tư công?

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Ai phải chịu trách nhiệm về quản lý vốn đầu tư công?

Điện Biên: Doanh nghiệp 'quen mặt' trúng nhiều công trình 'khủng'

Điện Biên: Doanh nghiệp 'quen mặt' trúng nhiều công trình 'khủng'

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Dấu hiệu 'lạ' từ các dự án đầu tư phát triển

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Dấu hiệu 'lạ' từ các dự án đầu tư phát triển

Đầu tư xây dựng cơ bản tại Yên Khánh- Ninh Bình: Có bất thường?

Đầu tư xây dựng cơ bản tại Yên Khánh- Ninh Bình: Có bất thường?

Đấu thầu tại Cục thuế Hải Dương: Nhiều câu hỏi từ những gói thầu trúng sát giá

Đấu thầu tại Cục thuế Hải Dương: Nhiều câu hỏi từ những gói thầu trúng sát giá