PGĐ Bệnh viện Bạch Mai: Trách nhiệm của nhà thuốc chỉ tại quầy thuốc

PGĐ Bệnh viện Bạch Mai: Trách nhiệm của nhà thuốc chỉ tại quầy thuốc

Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về việc bị tố bán thuốc ngoại rởm?

Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về việc bị tố bán thuốc ngoại rởm?

Bệnh viện Bạch Mai dừng lưu hành toàn bộ loại thuốc bị tố kém chất lượng

Bệnh viện Bạch Mai dừng lưu hành toàn bộ loại thuốc bị tố kém chất lượng

Thực hư thông tin Bệnh viện Bạch Mai bán thuốc không bảo đảm chất lượng?

Thực hư thông tin Bệnh viện Bạch Mai bán thuốc không bảo đảm chất lượng?

Bệnh viện Bạch Mai thưởng tiền cho ai phát hiện nhà thuốc của bệnh viện 'bán đắt' hơn bên ngoài

Bệnh viện Bạch Mai thưởng tiền cho ai phát hiện nhà thuốc của bệnh viện 'bán đắt' hơn bên ngoài

Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng việc bán thuốc không bảo đảm chất lượng

Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng việc bán thuốc không bảo đảm chất lượng

Thực hư thông tin Bệnh viện Bạch Mai bán thuốc rởm

Thực hư thông tin Bệnh viện Bạch Mai bán thuốc rởm

Bệnh viện Bạch Mai chấn chỉnh nhân viên nhà thuốc bị tố bán thuốc lỗi

Bệnh viện Bạch Mai chấn chỉnh nhân viên nhà thuốc bị tố bán thuốc lỗi

Bị tố bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng

Bị tố bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng

Quầy thuốc của bệnh viện Bạch Mai bị tố bán thuốc kém chất lượng

Quầy thuốc của bệnh viện Bạch Mai bị tố bán thuốc kém chất lượng

Bị tố bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai phản bác

Bị tố bán thuốc rởm, Bệnh viện Bạch Mai phản bác

Nhà thuốc số 8 của BV Bạch Mai bị tố bán thuốc rởm: Bệnh viện nói gì?

Nhà thuốc số 8 của BV Bạch Mai bị tố bán thuốc rởm: Bệnh viện nói gì?