Thành phố Giáo dục Quốc tế- IEC Quảng Ngãi hưởng ứng hoạt động 'Tết trồng cây'

Thành phố Giáo dục Quốc tế- IEC Quảng Ngãi hưởng ứng hoạt động 'Tết trồng cây'

Sáng 10.1, Thành phố Giáo dục Quốc tế- IEC Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây. Hoạt động này...