ABB giới thiệu giải pháp Robot công nghiệp mới tại ProPak Vietnam 2018

ABB giới thiệu giải pháp Robot công nghiệp mới tại ProPak Vietnam 2018

Nhiều công nghệ hiện đại được giới thiệu tại ProPak Vietnam 2018

Nhiều công nghệ hiện đại được giới thiệu tại ProPak Vietnam 2018

Khai mạc triển lãm quốc tế Propak Việt Nam 2018

Khai mạc triển lãm quốc tế Propak Việt Nam 2018

Khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành nhựa cao su Việt Nam

Công nghệ Truyền động và Điều khiển Bosch Rexroth cho ngành công nghiệp chế biến và đóng gói bao bì

Công nghệ Truyền động và Điều khiển Bosch Rexroth cho ngành công nghiệp chế biến và đóng gói bao bì

Bosch giới thiệu hệ thống tự động hóa trong đóng gói bao bì

Bosch giới thiệu hệ thống tự động hóa trong đóng gói bao bì

Hơn 400 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về công nghệ bao bì đóng gói

Hơn 400 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế về công nghệ bao bì đóng gói