Vì sao Trung Quốc đặc biệt lo ngại Ấn Độ cung cấp tên lửa Prithvi cho đồng minh?

Vì sao Trung Quốc đặc biệt lo ngại Ấn Độ cung cấp tên lửa Prithvi cho đồng minh?

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã khá nhiều lần đề cập đến khả năng chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa đạn đạo tầm...