Bác sĩ toát mồ hôi để lấy ra 87 cây đinh từ trong bụng chàng trai trẻ

Bác sĩ toát mồ hôi để lấy ra 87 cây đinh từ trong bụng chàng trai trẻ

Người đàn ông nuốt hơn 600 chiếc đinh sắt vào bụng

Người đàn ông nuốt hơn 600 chiếc đinh sắt vào bụng

Người đàn ông nuốt hơn 600 chiếc đinh sắt vào bụng

Người đàn ông nuốt hơn 600 chiếc đinh sắt vào bụng

Đau bụng kéo dài, đi khám mãi không ra bệnh đến khi chụp X-quang mới phát hiện những thứ này trong bụng

Đau bụng kéo dài, đi khám mãi không ra bệnh đến khi chụp X-quang mới phát hiện những thứ này trong bụng

Đau bụng kéo dài, đi khám mãi không ra bệnh đến khi chụp X-quang mới phát hiện những thứ này trong bụng

Đau bụng kéo dài, đi khám mãi không ra bệnh đến khi chụp X-quang mới phát hiện những thứ này trong bụng

Khiếp đảm người đàn ông nuốt hơn 600 chiếc đinh 5 phân vào bụng

Mổ lấy 600 đinh sắt ra khỏi bụng

Mổ lấy 600 đinh sắt ra khỏi bụng

Bác sĩ dùng nam châm hút 600 chiếc đinh sắt từ bụng bệnh nhân

Bác sĩ dùng nam châm hút 600 chiếc đinh sắt từ bụng bệnh nhân

Bác sĩ dùng nam châm hút 600 chiếc đinh sắt từ bụng bệnh nhân

Bác sĩ dùng nam châm hút 600 chiếc đinh sắt từ bụng bệnh nhân

Người đàn ông nuốt 600 đinh sắt vào bụng

Người đàn ông nuốt 600 đinh sắt vào bụng

Kinh ngạc: Người đàn ông nuốt 600 chiếc đinh sắt vào trong bụng

Kinh ngạc: Người đàn ông nuốt 600 chiếc đinh sắt vào trong bụng

Dùng nam châm hút 600 đinh sắt ra khỏi bụng bệnh nhân

Dùng nam châm hút 600 đinh sắt ra khỏi bụng bệnh nhân

Người đàn ông nuốt hơn 600 chiếc đinh sắt vào bụng

Người đàn ông nuốt hơn 600 chiếc đinh sắt vào bụng

Kinh hoàng: Người đàn ông nuốt 600 cái đinh

Kinh hoàng: Người đàn ông nuốt 600 cái đinh