Hỏa hoạn tiếp diễn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Texas

Hỏa hoạn tiếp diễn sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở Texas

Hàng ngàn người sơ tán vì cháy nhà máy hóa dầu ở Texas cháy

Hàng ngàn người sơ tán vì cháy nhà máy hóa dầu ở Texas cháy

Rơi máy bay ở Canada, bảy người thiệt mạng

Rơi máy bay ở Canada, bảy người thiệt mạng

Cháy nhà máy hóa dầu ở Mỹ, 60 ngàn người phải di tản

Cháy nhà máy hóa dầu ở Mỹ, 60 ngàn người phải di tản

Mỹ: Nổ ở nhà máy hóa chất tại Texas

Nổ lớn liên tiếp tại nhà máy hóa chất Texas, 3 người bị thương

Nổ lớn liên tiếp tại nhà máy hóa chất Texas, 3 người bị thương

60.000 người phải sơ tán vì nhà máy hóa chất phát nổ

60.000 người phải sơ tán vì nhà máy hóa chất phát nổ

Cháy nổ kinh hoàng ở nhà máy hóa chất Mỹ, hơn 5 vạn người sơ tán

Cháy nổ kinh hoàng ở nhà máy hóa chất Mỹ, hơn 5 vạn người sơ tán

Mỹ lệnh sơ tán hơn 54.000 người vì vụ nổ tại nhà máy hóa chất

Mỹ lệnh sơ tán hơn 54.000 người vì vụ nổ tại nhà máy hóa chất

Nổ nhà máy hóa chất ở bang Texas, Mỹ: Sơ tán khẩn cấp 60.000 người

Nổ nhà máy hóa chất ở bang Texas, Mỹ: Sơ tán khẩn cấp 60.000 người

Nổ lớn tại nhà máy hóa học ở Texas, 60.000 người nhận lệnh sơ tán

Nổ lớn tại nhà máy hóa học ở Texas, 60.000 người nhận lệnh sơ tán

Nổ nhà máy hóa chất ở Texas, Mỹ

Nổ nhà máy hóa chất ở Texas, Mỹ

Mỹ: Nổ nhà máy hóa chất ở Texas

Mỹ: Nổ nhà máy hóa chất ở Texas

Nổ nhà máy hóa chất ở bang Texas, người dân được yêu cầu sơ tán

Nổ nhà máy hóa chất ở bang Texas, người dân được yêu cầu sơ tán