4 trận động đất liên tiếp ở Canada

4 trận động đất liên tiếp ở Canada

Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ (USGS) sau khi ghi nhận trận động đất đầu tiên với cường độ 6,6 độ Richter hồi...