Hàng độc Porsche Speedster 356A 1958 lên sàn rao bán

Hàng độc Porsche Speedster 356A 1958 lên sàn rao bán

Một chiếc Porsche Speedster 356A 1958 đang được rao bán trên trang Bring a Trailer với giá 205.000 USD.