Tập tục thay quần áo mới cho người chết ở Indonesia

Tập tục thay quần áo mới cho người chết ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Lễ hội 'quật mộ' ở Indonesia: Đào mộ người thân, vệ sinh, mặc quần áo mới, diễu hành khắp làng

Lễ hội 'quật mộ' ở Indonesia: Đào mộ người thân, vệ sinh, mặc quần áo mới, diễu hành khắp làng

Bên trong lễ hội 'zombie' ở Indonesia - nơi người dân quật mồ, tắm xác và mặc đồ cho người thân

Bên trong lễ hội 'zombie' ở Indonesia - nơi người dân quật mồ, tắm xác và mặc đồ cho người thân

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia

Tục thay quần áo mới cho người chết rùng rợn ở Indonesia