Sinh viên có được kiện trường nếu tốt nghiệp không có việc làm?

Sinh viên có được kiện trường nếu tốt nghiệp không có việc làm?

Ra trường không xin được việc, cựu sinh viên kiện trường ĐH đòi 1,9 tỷ đồng

Ra trường không xin được việc, cựu sinh viên kiện trường ĐH đòi 1,9 tỷ đồng

Đa sắc: Trải thảm đỏ hút nhân tài; kiện đòi bạc tỷ vì tốt nghiệp giỏi vẫn… thất nghiệp

Đa sắc: Trải thảm đỏ hút nhân tài; kiện đòi bạc tỷ vì tốt nghiệp giỏi vẫn… thất nghiệp

Nữ sinh đòi trường đại học bồi thường hơn 2,3 tỷ vì... thất nghiệp

Nữ sinh đòi trường đại học bồi thường hơn 2,3 tỷ vì... thất nghiệp

Tốt nghiệp loại ưu nhưng thất nghiệp, cựu sinh viên đòi trường đại học bồi thường 1,9 tỷ đồng

Tốt nghiệp loại ưu nhưng thất nghiệp, cựu sinh viên đòi trường đại học bồi thường 1,9 tỷ đồng

Ra trường không xin được việc, cựu sinh viên kiện trường ĐH đòi 1,9 tỷ đồng

Ra trường không xin được việc, cựu sinh viên kiện trường ĐH đòi 1,9 tỷ đồng

Cựu sinh viên Anh kiện trường đại học, đòi bồi thường hơn 80.000 USD vì không tìm được việc

Cựu sinh viên Anh kiện trường đại học, đòi bồi thường hơn 80.000 USD vì không tìm được việc

Nữ sinh viên châu Á đòi trường đại học bồi thường 1,8 tỷ đồng vì 'bằng tốt nghiệp loại giỏi không có giá trị'

Nữ sinh viên châu Á đòi trường đại học bồi thường 1,8 tỷ đồng vì 'bằng tốt nghiệp loại giỏi không có giá trị'