Bệnh viện K sẽ có thuốc điều trị ung thư phổi giá rẻ cho người bệnh

Bệnh viện K sẽ có thuốc điều trị ung thư phổi giá rẻ cho người bệnh

Bệnh nhân ung thư phải dừng điều trị vì bệnh viện hết thuốc: Nhà thầu khẳng định có sẵn thuốc trong kho

Bệnh nhân ung thư phải dừng điều trị vì bệnh viện hết thuốc: Nhà thầu khẳng định có sẵn thuốc trong kho

Bộ Y tế cho phép Bệnh viện K đấu thầu thuốc điều trị ung thư phổi

Bộ Y tế cho phép Bệnh viện K đấu thầu thuốc điều trị ung thư phổi

Bộ Y tế họp khẩn, Bệnh viện K cam kết cung cấp đủ thuốc điều trị ung thư trong tuần tới

Bộ Y tế họp khẩn, Bệnh viện K cam kết cung cấp đủ thuốc điều trị ung thư trong tuần tới

Bệnh nhân như 'ngồi trên lửa' vì bệnh viện hết thuốc điều trị ung thư

Bệnh nhân như 'ngồi trên lửa' vì bệnh viện hết thuốc điều trị ung thư

Bộ Y tế họp khẩn vụ thiếu thuốc ung thư, người bệnh phải mua đắt gấp 7

Bộ Y tế họp khẩn vụ thiếu thuốc ung thư, người bệnh phải mua đắt gấp 7

Bộ Y tế giải quyết tình trạng thiếu thuốc ung thư

Bộ Y tế giải quyết tình trạng thiếu thuốc ung thư

Gỡ rối cho bệnh nhân ung thư phải mua thuốc 'siêu đắt'

Gỡ rối cho bệnh nhân ung thư phải mua thuốc 'siêu đắt'

Thiếu thuốc cho bệnh nhân ung thư phổi tại bệnh viện K: Bộ Y tế nói gì?

Giá thuốc ung thư cao gấp 7 lần: Dân than khổ

Giá thuốc ung thư cao gấp 7 lần: Dân than khổ

Thiếu thuốc ung thư điều trị, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư điều trị, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao gấp 7 lần