Ruộng đồng 'khát khô' bên đập thủy lợi 3.000 tỷ đồng

Ruộng đồng 'khát khô' bên đập thủy lợi 3.000 tỷ đồng

Nằm ngay cạnh chân đập thủy lợi 3.000 tỷ đồng mênh mộng nước, nhưng hàng trăm héc ta hoa màu của người dân...
Ruộng khô, dân khát dưới chân công trình thủy lợi 3.000 tỷ đồng

Ruộng khô, dân khát dưới chân công trình thủy lợi 3.000 tỷ đồng

Loạt dự án điện mặt trời chờ phê duyệt đầu tư tại Gia Lai

Loạt dự án điện mặt trời chờ phê duyệt đầu tư tại Gia Lai

Loạt dự án điện mặt trời chờ phê duyệt đầu tư tại Gia Lai

Loạt dự án điện mặt trời chờ phê duyệt đầu tư tại Gia Lai

Nghịch lý 'kỳ quặc' khi triển khai thủy lợi Ia Mơr 'khổng lồ'

Nghịch lý 'kỳ quặc' khi triển khai thủy lợi Ia Mơr 'khổng lồ'

Dự án 'khổng lồ' Ia Mơr với những kỳ vọng ban đầu

Dự án 'khổng lồ' Ia Mơr với những kỳ vọng ban đầu

Tìm giải pháp cho công trình thủy lợi nghìn tỷ không có đất tưới

Tìm giải pháp cho công trình thủy lợi nghìn tỷ không có đất tưới