10 loại ớt cay nhất hành tinh, thử một miếng có thể bị sốc

10 loại ớt cay nhất hành tinh, thử một miếng có thể bị sốc

Từ những tên tuổi kỷ lục như Carolina Reaper, Jalapeno... dưới đây là xếp hạng 10 loại ớt cay nhất hành...