Rơi trực thăng chở quan chức Mexico thị sát động đất, 13 người dưới đất thiệt mạng

Rơi trực thăng chở quan chức Mexico thị sát động đất, 13 người dưới đất thiệt mạng

Rơi trực thăng chở quan chức thị sát động đất, 14 người dưới đất thiệt mạng

Rơi trực thăng chở quan chức thị sát động đất, 14 người dưới đất thiệt mạng

Dư âm 'sợ hãi' rung chuyển trận động đất mạnh nhất tại Mexico

Dư âm 'sợ hãi' rung chuyển trận động đất mạnh nhất tại Mexico

Mexico: Động đất mạnh 7,2 độ rung chuyển một vùng

Mexico: Động đất mạnh 7,2 độ rung chuyển một vùng

Mexico lại xảy ra động đất mạnh 7,2 độ richter

Mexico lại xảy ra động đất mạnh 7,2 độ richter

Động đất mạnh 7,2 độ richter làm rung chuyển miền Trung và miền Nam Mexico

Động đất mạnh 7,2 độ richter làm rung chuyển miền Trung và miền Nam Mexico

Hoảng loạn khi động đất mạnh 7,2 độ richter rung chuyển Mexico

Hoảng loạn khi động đất mạnh 7,2 độ richter rung chuyển Mexico

Động đất mạnh 7,2 độ rung chuyển miền Trung, Nam Mexico

Động đất mạnh 7,2 độ rung chuyển miền Trung, Nam Mexico