Tận thấy viên kim cương có giá hơn nghìn tỉ đồng

Tận thấy viên kim cương có giá hơn nghìn tỉ đồng

Chiêm ngưỡng viên kim cương vĩ đại nhất thế giới vừa đấu giá 50 triệu USD

Chiêm ngưỡng viên kim cương vĩ đại nhất thế giới vừa đấu giá 50 triệu USD

36 triệu USD cho mặt dây chuyền ngọc trai của hoàng hậu xấu số Marie Antoinette

36 triệu USD cho mặt dây chuyền ngọc trai của hoàng hậu xấu số Marie Antoinette

Viên kim cương hồng Pink Legacy được bán với giá kỷ lục 50 triệu USD

Viên kim cương hồng Pink Legacy được bán với giá kỷ lục 50 triệu USD

Viên kim cương hồng Pink Legacy giá 'khủng'' có tên mới

Viên kim cương hồng Pink Legacy giá 'khủng'' có tên mới

Cận cảnh viên kim cương hồng quý hiếm giá 1.160 tỷ đồng

Cận cảnh viên kim cương hồng quý hiếm giá 1.160 tỷ đồng

Viên kim cương hồng quý hiếm có giá kỷ lục 50 triệu USD

Viên kim cương hồng quý hiếm có giá kỷ lục 50 triệu USD

Đạt giá kỷ lục 50 triệu USD, viên kim cương hồng Pink Legacy có gì đặc biệt?

Đạt giá kỷ lục 50 triệu USD, viên kim cương hồng Pink Legacy có gì đặc biệt?

Có giá đến 50 triệu USD, viên kim cương 'Pink Legacy' có gì đặc biệt?

Có giá đến 50 triệu USD, viên kim cương 'Pink Legacy' có gì đặc biệt?

Ngắm viên kim cương hồng khổng lồ bán được hơn 1,1 nghìn tỷ đồng

Ngắm viên kim cương hồng khổng lồ bán được hơn 1,1 nghìn tỷ đồng

Lập tức đổi tên viên kim cương hồng Pink Legacy giá 'khủng''

Lập tức đổi tên viên kim cương hồng Pink Legacy giá 'khủng''

Viên kim cương hồng Pink Legacy đạt giá kỷ lục 50 triệu USD

Viên kim cương hồng Pink Legacy đạt giá kỷ lục 50 triệu USD

Viên kim cương hồng đạt giá 1.165 tỉ đồng

Viên kim cương hồng đạt giá 1.165 tỉ đồng

Viên kim cương hồng được bán giá kỷ lục 50 triệu USD

Viên kim cương hồng được bán giá kỷ lục 50 triệu USD

Đấu giá viên kim cương Pink Legacy

Đấu giá viên kim cương Pink Legacy

Cận cảnh viên kim cương đặc biệt trị giá 50 triệu USD

Cận cảnh viên kim cương đặc biệt trị giá 50 triệu USD

Viên kim cương trị giá 50 triệu USD có gì đặc biệt?

Viên kim cương trị giá 50 triệu USD có gì đặc biệt?

Video cận cảnh viên kim cương đặc biệt trị giá 50 triệu USD

Video cận cảnh viên kim cương đặc biệt trị giá 50 triệu USD