Dự án khôi phục màu hồng của Hồ Pink Lake ở Australia

Dự án khôi phục màu hồng của Hồ Pink Lake ở Australia

Pink Lake (Hồ Hồng) ở Tây Nam Australia vốn đặc biệt và trở nên nổi tiếng bởi sắc hồng tự nhiên trong lòng...