Truy tố năm đối tượng vụ dùng pin Con Ó nhuộm tạp chất trộn vào hồ tiêu

Truy tố năm đối tượng vụ dùng pin Con Ó nhuộm tạp chất trộn vào hồ tiêu

Truy tố 5 đối tượng nhuộm pin vào phế phẩm để trộn tiêu

Truy tố 5 đối tượng nhuộm pin vào phế phẩm để trộn tiêu

Truy tố 5 bị can trong vụ phế phẩm cà phê nhuộm pin

Truy tố 5 bị can trong vụ phế phẩm cà phê nhuộm pin

Truy tố 5 đối tượng vụ trộn vỏ cà phê với lõi pin tại Đắk Nông

Truy tố 5 đối tượng vụ trộn vỏ cà phê với lõi pin tại Đắk Nông

Truy tố 5 bị can dùng bột 'pin Con Ó' để nhuộm đen hạt tiêu

Truy tố 5 bị can dùng bột 'pin Con Ó' để nhuộm đen hạt tiêu

Phỏng vấn một con quạ

Phỏng vấn một con quạ

Từ vụ cà phê trộn hóa chất pin con Ó: Kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến cà phê trên cả nước

Từ vụ cà phê trộn hóa chất pin con Ó: Kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến cà phê trên cả nước

Thu giữ được 3 tấn hỗn hợp đã bán trong vụ cà phê nhuộm lõi pin

Thu giữ được 3 tấn hỗn hợp đã bán trong vụ cà phê nhuộm lõi pin

Lập Tổ xác minh gấp vụ cà phê lõi pin

Lập Tổ xác minh gấp vụ cà phê lõi pin

Cận cảnh cơ sở sản xuất cà phê trộn lõi pin

Cận cảnh cơ sở sản xuất cà phê trộn lõi pin

Nhuộm cà phê bằng bột pin con Ó

Nhuộm cà phê bằng bột pin con Ó