Dữ liệu cá nhân: Dao hai lưỡi với doanh nghiệp?

Dữ liệu cá nhân: Dao hai lưỡi với doanh nghiệp?

Sau loạt vụ lộ dữ liệu cá nhân, người dùng đang đặt câu hỏi liệu các doanh nghiệp có đang thu thập quá...
Franconomics 2019: Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Franconomics 2019: Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Diễn đàn Franconomics 2019: tăng cường kết nối và xúc tiến hợp tác ba bên doanh nghiệp - đại học - địa phương

Diễn đàn Franconomics 2019: tăng cường kết nối và xúc tiến hợp tác ba bên doanh nghiệp - đại học - địa phương

Cuộc xâm lược của công nghệ vào quyền riêng tư của con người

Cuộc xâm lược của công nghệ vào quyền riêng tư của con người

Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển

Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển

Quản trị dữ liệu, thách thức mới của doanh nghiệp Việt

Quản trị dữ liệu, thách thức mới của doanh nghiệp Việt

Người Việt đang nộp không dữ liệu cá nhân cho doanh nghiệp ngoại

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không nghĩa lý nếu không có dữ liệu!

Orchestra Neworks: Đổi mới, sáng tạo, giữ vững liên kết với khách hàng

Trí tuệ nhân tạo được ví như một thứ 'dầu mỏ' mới

Thách thức trong quản trị dữ liệu: Hiểu biết để tránh những nguy cơ khó lường

Tiềm ẩn mặt trái của việc việc sử dụng Big data và AI không đúng cách

Quản trị dữ liệu tốt hướng tới sự phát triển bền vững

Quản trị dữ liệu là thách thức lớn của doanh nghiệp

Quản trị dữ liệu - Thách thức mới của nhân loại