Vệ tinh do kỹ sư Việt thiết kế bay vào vũ trụ

Vệ tinh do kỹ sư Việt thiết kế bay vào vũ trụ

Thu được những tín hiệu đầu tiên của vệ tinh 'Made by Việt Nam'

Thu được những tín hiệu đầu tiên của vệ tinh 'Made by Việt Nam'

Phóng thành công vệ tinh MicroDragon lên vũ trụ

Phóng thành công vệ tinh MicroDragon lên vũ trụ

Phóng thành công vệ tinh 'made in Việt Nam' vào quỹ đạo

Phóng thành công vệ tinh 'made in Việt Nam' vào quỹ đạo

Vệ tinh do kĩ sư Việt thiết kế bay vào vũ trụ

Vệ tinh do kĩ sư Việt thiết kế bay vào vũ trụ

Những bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam

Những bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam

Ngày mai, vệ tinh 'made by Việt Nam' sẽ được phóng vào không gian

Ngày mai, vệ tinh 'made by Việt Nam' sẽ được phóng vào không gian

1 tuần nữa vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sẽ lên quỹ đạo

1 tuần nữa vệ tinh MicroDragon của Việt Nam sẽ lên quỹ đạo