Gần 1.200 viên ma túy tổng hợp bị 'tóm gọn' khi đang di chuyển

Gần 1.200 viên ma túy tổng hợp bị 'tóm gọn' khi đang di chuyển

Đối tượng người Lào bị bắt cùng 1.197 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng người Lào bị bắt cùng 1.197 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa thu giữ gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa thu giữ gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên hồng phiến

Khởi tố lái xe kéo lê người dưới gầm xe

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1.000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1000 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1000 viên hồng phiến