Phim ASEAN không còn là vùng trũng: Cơ hội nào cho phim Việt?

Phim ASEAN không còn là vùng trũng: Cơ hội nào cho phim Việt?

Việt Nam được trao giải Special Mention tại Liên hoan phim Bangkok ASEAN 2019

Việt Nam được trao giải Special Mention tại Liên hoan phim Bangkok ASEAN 2019

Phim Việt 'Vợ ba' và dấu ấn điện ảnh Đông Nam Á trên đấu trường thế giới

Phim Việt 'Vợ ba' và dấu ấn điện ảnh Đông Nam Á trên đấu trường thế giới

Tiếng nói văn hóa ASEAN qua phim điện ảnh

Tiếng nói văn hóa ASEAN qua phim điện ảnh

Việt Nam đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo

Việt Nam đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo

Phim 'Người vợ ba' đoạt giải thưởng tại LHP quốc tế Cairo

Phim 'Người vợ ba' đoạt giải thưởng tại LHP quốc tế Cairo

Việt Nam đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo

'Người vợ ba' đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo

Điện ảnh: 'Người vợ ba' đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Cairo